Wij regelen de beste
medische zorg en
geruststellende begeleiding
bij ongeval en letsel

Ziek worden tijdens een prachtige reis. Op vakantie overvallen worden door natuurgeweld. Betrokken raken bij een verkeersongeval of ongelukkig vallen op de skipiste. Ziekte of letsel oplopen in het buitenland is vervelend. Bovendien zorgt onbekendheid met de zorg of de taal vaak voor veel onzekerheid. Maar úw klanten kunnen rekenen op de betrokken hulpverleners van SOS International. Deze zijn dag en nacht bereikbaar, kennen de weg in de buitenlandse zorgsystemen en staan ze direct terzijde met aandacht en praktische hulp. Dankzij het lidmaatschap van het IAG kan dit ook daadwerkelijk overal ter wereld.

Deskundigheid en empathie op het kwetsbaarste moment

Onze medische hulpverleners zijn 24/7 bereikbaar voor uw klanten als zij in het buitenland een beroep moeten doen op medische zorg. Dankzij hun meertaligheid en hun bekendheid met lokale situaties kunnen zij uw klanten optimaal helpen.

Ze weten wat er medisch, praktisch en logistiek mogelijk is en organiseren alle ondersteuning die uw klant op dat moment nodig heeft. Deskundig én met empathie. Bij een ziekenhuisopname regelen zij de betalingsgarantie, onderhouden contact met uw klant, met de behandelend arts en met reisgenoten. Ze zorgen voor overzicht en duidelijkheid in een soms verwarrend proces. Op deze kwetsbare momenten krijgen uw klanten de ondersteuning die ze nodig hebben voor een spoedig herstel. En dankzij onze medische hulpverleners staan zij er niet alleen voor.

De kerncompetenties van onze alarmcentrale

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Direct praktische hulp bij ziekte of letsel

Kennis van lokale zorgsystemen en van meer dan 6.000 ziekenhuizen wereldwijd

Intercollegiaal medisch overleg

Regelen van financiële aspecten

Overbruggen van taalbarrières

Medisch Team voor zekerheid en ‘second opinion’

Onze hulpverleners worden bijgestaan door een Medisch Team, dat bestaat uit geregistreerde artsen en verpleegkundigen, zoals een tropenarts of een verpleegkundige neonatologie. Zij kijken mee met de situatie van uw klant. Ze leggen contact met de lokale kliniek en denken mee in het behandelplan.

Soms verwijzen ze door naar een ziekenhuis waar de zorg beter is en adviseren ze over de randvoorwaarden voor vervoer naar huis. Ook als er vervolgzorg in eigen land nodig is, adviseert het team hierover. Hun vakinhoudelijke inbreng is van grote toegevoegde waarde voor de optimale hulpverlening aan uw klanten.

Kalm en adequaat handelen
bij calamiteiten

Onze medische hulpteams zijn volledig ingericht om acuut te kunnen opschalen bij (internationale) rampen en calamiteiten, zoals ernstige verkeersincidenten, vliegtuigongelukken, natuurrampen of terroristisch geweld.

Mocht hiervan sprake zijn en het duidelijk worden dat landgenoten erbij betrokken zijn, dan wordt direct een crisisstructuur en crisisteam opgezet. Een speciaal team met zeer ervaren hulpverleners reist af naar de locatie van het incident om daar met ‘boots on the ground’ hulp te verlenen.

Een ander team blijft achter om de hulpverlening te coördineren, contact te houden met overheden, met nabestaanden of familieleden van slachtoffers, en om de media te informeren. In Nederland bestaat een bijzondere overeenkomst tussen overheid en alarmcentrales om bij toerbeurt de verantwoordelijkheid te nemen voor de coördinatie van deze calamiteitenhulp. Dankzij onze ervaring kunt u ervan verzekerd zijn dat uw klanten altijd de beste noodhulp zullen krijgen die onder extreme omstandigheden mogelijk is.

Repatriëring: de beste begeleiding
in impactvolle situatie

Soms moet een reis of vakantie worden afgebroken. Bijvoorbeeld bij overlijden van een reiziger of van naaste familieleden en dierbaren. Ook ziekte of letsel kunnen reden zijn om de reis niet voort te zetten.

In zulke gevoelige situaties willen uw klanten of nabestaanden geen andere zorgen hebben. Daarom zetten onze hulpverleners alles op alles om zo soepel mogelijk een snelle terugkeer naar eigen land te regelen; tot aan de deur van het eigen huis of van de instelling voor vervolgzorg. Onze hulpverleners zorgen dat uw klanten en eventuele nabestaanden in deze impactvolle situaties de beste hulp en begeleiding krijgen.

Meedenken in costcontainment en regres

De medische kosten in het buitenland kunnen hoog oplopen. Zeker als men niet bekend is met de lokale zorgsystemen en de gangbare tarieven. SOS International heeft – mede dankzij het lidmaatschap van het IAG rechtstreeks contact met meer dan 6.000 ziekenhuizen en privéklinieken. Regelmatig onderhandelen wij met dit netwerk aan zorginstellingen over de medische mogelijkheden en kosten (cost containment). Ook adviseren wij uw klanten soms een andere kliniek, waar de zorg beter is voor minder geld.

Zo helpen wij u de kosten te beheersen Dit doen we ook nadat de medische zorg is verleend en uw klant hopelijk hersteld de reis kan voortzetten of veilig is thuisgekomen. Wij controleren de facturen van de buitenlandse zorgverleners en kijken op welke verzekering deze te verhalen zijn (regres). Zo helpen wij u de schadelast zo veel mogelijk te beperken.

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency