De helpende hand

voor overheden en gemeenten

Hoge werkdruk bij overheden en gemeenten

Bij lokale overheden en uitvoeringsinstellingen is sprake van een steeds toenemende werkdruk. Dit heeft te maken met de krappe arbeidsmarkt, maar ook de uitbreiding van het takenpakket. Steeds meer verantwoordelijkheden worden decentraal belegd en belanden op het bordje van de gemeenten. 

Gemeentelijke ambtenaren moeten steeds meer taken uitvoeren, terwijl gemeenten steeds meer worstelen met het aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers. Hierdoor stijgt de werkdruk, neemt het ziekteverzuim toe en daalt het serviceniveau van de bewuste dienst. Dit vraagt om een andere aanpak.

Het werk uitbesteden is niet de oplossing

Het kost vaak jaren om de benodigde expertise en systeemkennis te ontwikkelen die een ambtenaar nodig heeft voor de complexere vraagstukken.

Tegelijk is het duidelijk dat de hoge werkdruk bij de vergunningverlenende afdelingen dringend om een oplossing vraagt. Het is daarom zaak om deze patstelling vanuit een ander perspectief te bekijken. 

Lokale overheden

De oplossing van SOS Services

Een groot deel van de werkdruk van specialistische ambtenaren komt voort uit randtaken. Denk aan een bouwplantoetser bij een vergunningverlenende afdeling die wekelijks beldiensten draait, om zo de grote hoeveelheid algemene vragen af te handelen die binnenkomen. Of deadlines die niet gehaald worden door een oplopende achterstand in dossiers of administratie. SOS Services neemt als partner dit deel van het werk uit handen en helpt zo de focus, servicelevels en bereikbaarheid te bewaren. En dát werkt in de praktijk. 

Benieuwd naar onze aanpak? Download de whitepaper.

Over SOS Services

Als een van de grootste onafhankelijke alarmcentrales van Nederland en prominent lid van het internationale IAG-netwerk, vormt SOS Servcies al 45 jaar de spil in effectieve hulpverlening.

Onze toewijding gaat 24/7 door. Met meer dan 200 deskundige hulpverleners behandelen we jaarlijks zo’n 400.000 hulpvragen.

Sinds onze integratie in de CED Group in 2016 hebben we onze diensten uitgebreid, van directe noodhulp tot kwalitatief hoogstaande hulpverlening bij overheden en zorginstanties, ten dienste van meer dan 90 opdrachtgevers. Onze expertise heeft het verschil gemaakt bij diverse partijen in de publieke sector en de zorg. Door als flexibele schil in te springen waar knelpunten ontstaan, helpen wij op innovatieve wijze snelheid, bereikbaarheid en efficiëntie te bewaren. Onze unieke aanpak verlicht de werkdruk bij de vakexperts en brengt zo weer vaart in vastlopende processen.

SOS biedt dé helpende hand waar betrokkenheid, kwaliteit en effectieve hulpverlening centraal staan.

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency