De oplossing voor
onderbezetting bij arbodiensten

Het grote tekort aan bedrijfsartsen

Nederland kampt met een ernstig tekort aan bedrijfsartsen. Een probleem dat verergert nu veel artsen met pensioen gaan en de aanwas van nieuwe krachten stagneert. Ondanks volle opleidingen en een groeiende interesse in het vak, worstelen arbodiensten en HR-organisaties om dit gat te dichten.

Daarnaast ondervinden Nederlandse bedrijven hoge verzuimpercentages. Dit veroorzaakte in 2022 een financiële last van 42 miljard euro, mede door het gebrek aan bedrijfsartsen. Een zieke werknemer kost een werkgever dagelijks gemiddeld 400 euro door doorbetaalde lonen en verlies aan productiviteit.

De urgentie om het tekort aan bedrijfsartsen aan te pakken is dan ook groot. Het vereist een innovatieve benadering van arbeidsgezondheidszorg. Een vernieuwende aanpak is essentieel; voor het welzijn van werknemers én de financiële gezondheid van bedrijven.

Minder rompslomp, meer focus

SOS Services helpt arbodiensten bij de uitdaging van het oplopende tekort aan bedrijfsartsen. Dit vraagstuk bieden we het hoofd met een direct toepasbare oplossing: een specialistisch, direct inzetbaar team van hulpverleners mét zorgervaring.

We bieden zowel kennisspecialisten (arbo- of bedrijfsartsen) als ondersteunende hulpverleners (niet-specialistisch). Een inzet op maat, waarmee we bij elk knelpunt een passende oplossing garanderen.

Expertise en kennis voor het beste resultaat

Naast de ondersteunende hulpverlening levert SOS Services ook diensten die direct bijdragen aan de kwaliteit van interne processen en dienstverlening naar de cliënt. 

Zo voeren we procesanalyses uit om eventuele efficiëntieverbetering te spotten en op te lossen. Daarnaast bieden we diverse opleidingen aan, waaronder triage en trainingen. Ook kunnen we ondersteunende arbo- of bedrijfsartsen inzetten om zo het team naar behoefte op te schalen. We hanteren hierbij een unieke werkwijze die professionaliteit en expertise waarborgt én maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en kwaliteit biedt. In onze werkvorm staat de samenwerking met de arbodienstverlener altijd voorop. 

De arbodienstoplossing van SOS Services levert de volgende voordelen op: 

  • De werkdruk neemt af doordat de arbo- of bedrijfsarts ontzorgd en gesteund wordt; 
  • Uitval & verzuim worden voorkomen doordat het personeel minder stress ervaart;
  • De dienstverlening blijft schaalbaar, waardoor de organisatie niet geremd wordt door personeelstekorten in haar commerciële doelstellingen;
  • Wachttijden voor behandelingen nemen af, waardoor meer patiënten sneller de nodige zorg kunnen ontvangen;
  • Patiënten die onzekerheid ervaren omtrent hun ziektetraject worden snel, empatisch en proactief te woord gestaan en geholpen.

Benieuwd naar onze aanpak? Download de whitepaper.

Over SOS International

Als een van de grootste onafhankelijke alarmcentrales van Nederland en prominent lid van het internationale IAG-netwerk, vormt SOS Services al 45 jaar de spil in effectieve hulpverlening. Onze toewijding gaat 24/7 door. Met meer dan 200 deskundige hulpverleners behandelen we jaarlijks zo’n 400.000 hulpvragen. Sinds onze integratie in de CED Group in 2016 hebben we onze diensten uitgebreid, van directe noodhulp tot een breder pakket aan hulpverlening ten dienste van meer dan 90 opdrachtgevers.

We zijn actief in het(inter)nationaal afhandelen van hulpvragen voor zorgverzekeraars, huisartsenposten en arbo (triage, aanpak onderbezetting, wachttijden en werkdruk). Daarnaast omvat onze ervaring met specialistische hulpverlening projecten als de informatielijn (GGD GHOR), crisisondersteuning voor Ministerie BuZa, het opzetten van het Covid Bron- en contactonderzoek en het contactcentrum Landelijke Spreiding van Vluchtelingen (NIPV).

Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke, empathische en excellente ondersteuning in uitdagende omstandigheden, zowel in de publieke en medische sectoren als in het bedrijfsleven.

SOS biedt dé helpende hand waar betrokkenheid, kwaliteit en effectieve hulpverlening centraal staan.

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency