Wij kunnen u ontzorgen
ontlasten en
capaciteit bieden

Tijdrovende of terugkerende (administratieve) processen. Piekbelastingen. Complexe maatschappelijke vraagstukken of calamiteiten. Ze zijn niet direct uw core business of van toegevoegde waarde, maar ze leggen wel een grote druk op uw organisatie. Onze projectorganisatie Business Proces Outsourcing (BPO) kan u hierbij ontzorgen, ontlasten en capaciteit bieden. Waar en wanneer u maar wilt. Wij kunnen snel opschalen. We coördineren een effectieve proces- en projectinrichting. En we hebben altijd oprechte zorg en aandacht voor de betrokken mensen.

Onze projectorganisatie biedt structurele oplossingen met 24/7 maatwerk

Vanuit een halve eeuw noodhulpverlening heeft SOS International een gerelateerde activiteit ontwikkeld: Business Proces Outsourcing. Deze projectorganisatie biedt structurele en tijdelijke oplossingen bij tijdrovende of terugkerende organisatieprocessen, piekbelastingen, maatschappelijke en administratieve vraagstukken. Voor de lange termijn, of tijdelijk en per direct. Ook in de medische- en zorgsector of bij crisissen of calamiteiten. We leveren capaciteit, coördinatie, regie, uitvoering en (medische) triage.

Onze teams zijn 24/7 inzetbaar, overal waar extra (bel- of administratieve) capaciteit nodig is, waar wachtlijsten moeten worden weggewerkt, triage moet plaatsvinden, dossiers moeten worden afgehandeld, nazorg moet worden verleend en meer…. Wat we leveren is altijd maatwerk! Zo kan onze BPO-organisatie uw vaste capaciteitspartner zijn, zoals we dat ook zijn voor overheden en voor grote partijen in het publieke domein.

De unieke competenties van onze BPO-organisatie

Als alarmcentrale hebben we een brede ervaring en unieke competenties opgebouwd om u te kunnen ondersteunen op momenten dat dit nodig is.

Kennis en ervaring met medische en mobiliteitshulp

Altijd en overal inzetbaar en bereikbaar, 24/7, wereldwijd

In staat om ‘agile’ te handelen en op te schalen

Scherp inzicht in complexe situaties

Empathische medewerkers, vaak meertalig, met een medische achtergrond als dit nodig is

Maatwerk-oplossingen, structureel en tijdelijk

De garanties van
onze BPO-projectorganisatie

Afgelopen jaren heeft onze BPO-organisatie ondersteuning geboden bij een groot aantal maatschappelijke vraagstukken en in de medische en zorgsector. Voor zowel overheden als grote partijen in het publieke domein. Gebaseerd op deze ervaringen kunnen we u de volgende garanties geven.

Slagkracht, ook in urgente situaties

Een crisis is altijd onvoorspelbaar. De regie daarop is een vak apart. Dat vraagt een enorme operationele slagkracht, (politieke) sensitiviteit en aanpassingsvermogen. De BPO-projectorganisatie is ingericht om direct te kunnen bijspringen. Het structureel op- en afschalen, coördineren en uitvoeren van hulp is de essentie van onze bedrijfsvoering. 

Ruime ervaring voor effectiviteit

SOS International heeft jarenlange ervaring met ondersteuning in (medische) crisissen. Deze kennis en ervaring deelt de BPO-projectorganisatie graag om de doelstellingen die u vraagt te realiseren. Als een andere aanpak effectiever is, dan adviseren we daarover.

Ecosysteem voor capaciteit

Voor uitvoering en borging van de continuïteit sturen we niet alleen op kwaliteit, maar ook op capaciteit. Onze BPO-projectorganisatie kan terugvallen op tientallen verschillende capaciteitspartners: grotere uitzendbureaus, kleinere specialistische kantoren, andere alarmcentrales, verzekeraars en facilitaire callcenters. 

Vertrouwelijk verwerken van data

Onze BPO-projectorganisatie is bekend met de gevoeligheid van crisis- en zorgprojecten en vertrouwelijke medische of persoonsinformatie. De systemen zijn hierop ingericht en de medewerkers zijn hierin getraind. Daarnaast is SOS International ISO27001-, ISAE3402- en NEN7510-gecertificeerd.

Kan onze BPO-projectorganisatie ook
een oplossing voor uw organisatie zijn?

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency