Bij crisis of calamiteit
zorgen wij voor
slagkracht en overzicht

Het managen van een crisis is een vak apart en vergt grote operationele slagkracht, politieke sensitiviteit en aanpassingsvermogen. Onze BPO-organisatie heeft alle randvoorwaarden om direct bij te kunnen springen op momenten dat dit nodig is. We kunnen acuut opschalen, en voorzien in coördinatie, projectmanagement en hulpverlening. Onze drijfveer is de toegevoegde maatschappelijke waarde die we willen bieden. Daarmee maken we voor uw vraagstuk het verschil.

Openheid en vertrouwen als
basis voor de oplossing

De crisisteams van BPO-organisatie hebben slagkracht. Ze kunnen snel opschakelen, zijn flexibel en bieden altijd maatwerk. Onze ondersteuning bestaat uit capaciteit, project- en procesinrichting, aansturing en regie.

Deze effectieve aanpak is gebaseerd op jarenlange ervaring bij het ondersteunen van (medische) crisissen en vraagstukken in het publieke domein. Wij zetten deze ervaring en kennis in ten behoeve van het behalen van uw doelstellingen.

Daarbij realiseren we ons dat effectief schakelen met ngo’s, overheden en andere stakeholders cruciaal is voor het succes van een crisisorganisatie. Openheid en vertrouwen zijn daarom onze sleutelwoorden.

Kunnen snel opschalen

Zijn flexibel

Bieden structuur en projectmanagement

Doorgronden complexe situaties

Bieden altijd maatwerk

Kwaliteit en overzicht blijven geborgd

Voor een adequate uitvoering, borging en continuïteit van crisiswerkzaamheden richten we een projectorganisatie in. Daarbij sturen we op capaciteit, kwaliteit en operatie. Voor de benodigde capaciteit schakelen we binnen ons netwerk met verschillende capaciteitspartners. Onze systemen zijn toegerust om gevoelige en vertrouwelijke informatie (persoonsgegevens) te kunnen verwerken;

Onze organisatie is gecertificeerd en onze medewerkers zijn hierop geselecteerd en getraind. Daarnaast zorgen we voor een zorgvuldige dossiervoering en administratie, en kunnen we onze inzet tot in detail verantwoorden. Zo tast u nooit in het duister, hoe groot de crisis of druk ook is.

Enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie

Tijdens de coronapandemie deed de Nederlandse overheid een beroep op onze crisisorganisatie. In een half jaar tijd schaalden we op naar de grootste callcenter-organisatie ooit: 9.000 medewerkers (4.000 fte). Met een wisselende inzet vanwege de grilligheid van het virus voerden we 1,5 miljoen bron- en contactonderzoeken uit. Te midden van een complex politiek speelveld en onder hoge druk vanuit maatschappij en media.

Niet lang daarna richtten we voor de Nederlandse overheid een crisisorganisatie in vanwege de acute stroom vluchtelingen uit Oekraïne. Dit team was 7 dagen per week beschikbaar om passende opvanglocaties te zoeken en het vervoer ernaar toe te regelen. Andere teams van de BPO-projectorganisatie bemensen voor de overheid informatielijnen over paspoorten en visa en handelen soms wel 1.000 telefoontjes per dag af.

Kunnen onze crisisteams u
zorgen uit handen nemen?

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency