De helpende hand

bij triage

Zorg en zekerheid bieden met te weinig medewerkers

De impact van het landelijke tekort aan zorgpersoneel is bijzonder voelbaar binnen de huisartsenposten, waar het tekort aan triagisten een alarmerend niveau heeft bereikt.

Meer dan 80% van de huisartsendienststructuren (HDS’en) geeft aan dat het zeer moeilijk is om vacatures voor triagisten te vullen. Deze crisis raakt de kern van onze eerstelijnsgezondheidszorg en brengt de efficiëntie en effectiviteit van onze spoedeisende zorg in gevaar.

Huisartsenposten staan hierdoor onder grote druk, wat niet alleen de kwaliteit van de patiëntenzorg bedreigt, maar ook het welzijn van de huidige zorgmedewerkers ondermijnt. Deze situatie vereist dringende aandacht en innovatieve strategieën om te zorgen dat onze huisartsenposten adequaat bemand blijven en kwalitatieve, tijdige zorg kunnen blijven bieden.

De impact op de zorg door een tekort aan triagisten

29%

Stijging van de wachttijden

9%

Stijging van het aantal contacten met de HAP

38%

Stijging in het verzuim bij huisartsen & gezondheidscentra

Een nieuwe kijk op triage

SOS International biedt de oplossing die snel te implementeren is voor het triagistentekort bij Huisartsenposten: een landelijke pool direct inzetbare (junior) triagisten, gekoppeld aan regie-artsen. Hierbij hanteren we een unieke werkwijze die professionaliteit en expertise waarborgt, en maximale flexibiliteit, schaalbaarheid en kwaliteit biedt. In onze werkvorm staat de samenwerking met de HAP altijd voorop.

We ontzorgen, altijd en overal.

We zijn 24/7 beschikbaar en helpen zo om de continuïteit van personeelsinzet te waarborgen. Voor elke uitdaging bieden we een passende aanpak, op basis van de behoefte van de HAP.

We zetten in op coaching.

Door bijscholingsessies, bilaterale sessies met regieartsen, casuïstiek-besprekingen en intervisie blijft ons team up-to-date van de laatste ontwikkelingen, leren we uit ervaring en verbetert onze service constant.

We garanderen expertise.

Met de juiste opleidingen en diverse extra inspanningen bieden wij de hoogste standaard. Onze (junior) triagisten zijn Latona-gecertificeerd en worden continu begeleid en verder getraind door onze ervaren regieartsen.

We zijn flexibel inzetbaar.

Ons team werkt veelal vanuit huis, en wordt zo op afstand deel van het HAP-team. Onze samenwerking met de HAP wordt ondersteund door communicatie via Vcare, en vindt plaats conform de geldende HAP-werkprotocollen.

Meer over de hulp bij triage

Benieuwd naar onze aanpak? Download de whitepaper.

Over SOS International

Als een van de grootste onafhankelijke alarmcentrales van Nederland en prominent lid van het internationale IAG-netwerk, vormt SOS International al 45 jaar de spil in effectieve hulpverlening.

Onze toewijding gaat 24/7 door. Met meer dan 200 deskundige hulpverleners behandelen we jaarlijks zo’n 400.000 hulpvragen.

Onze focus ligt op het bieden van persoonlijke, empathische ondersteuning in uitdagende omstandigheden. Zo ook bij huisartsenposten en triage. Excellente hulpverlening is onze standaard, vooral in moeilijke situaties.

Sinds onze integratie in de CED Group in 2016 hebben we onze diensten uitgebreid, van directe noodhulp tot hulp bij triage in de zorg, ten dienste van meer dan 90 opdrachtgevers.

SOS biedt dé helpende hand waar betrokkenheid, kwaliteit en effectieve hulpverlening centraal staan.

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency