Omgevingswet:
een andere aanpak

Grootste wijziging sinds 1814

De introductie van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is, na de invoering van onze grondwet in 1814, de grootste stelselwijziging in ons land. Het vervangen van 26 wetten en tientallen maatregelen van bestuur tot één nieuwe wet is een majeure operatie, waar al jaren hard aan gewerkt is.

De gevolgen van de veranderingen door de nieuwe Omgevingswet zijn nog niet te overzien. Vooral nog niet in de operationele uitvoering van de wet. Dit weten we zeker: de afgelopen jaren zijn er bij instanties knelpunten ontstaan in de VTH-processen (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) door een grote werkvoorraad in relatie tot de beschikbare capaciteit aan gekwalificeerd personeel. Dit kwam vooral door een gebrek aan dit gekwalificeerde personeel.

Het toenemend aantal WOO-verzoeken (Wet Open Overheid) legde een groter beslag op de betrokken vergunningverleners, ambtenaren, inhoudelijke experts en juridisch medewerkers. Met als gevolg het regelmatig niet halen van de wettelijke deadlines.

Stevenen we af op een nieuw knelpunt?

Met de invoering van de Omgevingswet dreigen deze uitdagingen alleen maar groter te worden. De complexiteit van de wet vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een flexibele inzet van gekwalificeerd personeel. Zonder adequate maatregelen riskeren we niet alleen een verdere toename van de werkdruk, maar ook een afname in de kwaliteit van dienstverlening.

Het omgevingswet VerwerkingsTeam

Er staat de gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen een uitdagende situatie te wachten. Van de vakinhoudelijke wijzigingen in processen en regels tot het blijven borgen van personeelscapaciteit, afhandeltijden en serviceniveaus. De complexe aard van dit vraagstuk vergt dan ook een specialistische en multidisciplinaire aanpak.

SOS Services biedt deze uitdaging het hoofd met het Omgevingswet VerwerkingsTeam (OVT). Dit team combineert de expertise van SOS International in crisismanagement en hulpverlening met de ervaring van onze kennispartners in het fysieke domein en consultancy in de publieke sector. Het OVT biedt een hybride oplossing die bestaat uit:

  • Een remote klantcontactteam om initiatiefnemers en belanghebbenden efficiënt te ondersteunen.
  • Een team van tweedelijns experts voor inhoudelijke vragen.
  • Een gedetacheerde medewerker op locatie voor een naadloze integratie tussen het OVT en de gemeente.

Deze aanpak zorgt voor verlichting van de werkdruk bij de experts doordat het OVT initiatiefnemers te woord staat, administratieve en inhoudelijk minder complexe vragen oppakt en voor de dossiervorming en deadlinebewaking zorgt.

77%

van de binnenkomende vragen kan door het OVT worden afgehandeld in zowel het klantcontact als de dossiervorming

Hoe werkt het in de praktijk?

Benieuwd naar de aanpak van het OVT? Download de whitepaper.

Over SOS International

Als een van de grootste onafhankelijke alarmcentrales van Nederland en prominent lid van het internationale IAG-netwerk, vormt SOS Servcies al 45 jaar de spil in effectieve hulpverlening.

Onze toewijding gaat 24/7 door. Met meer dan 200 deskundige hulpverleners behandelen we jaarlijks zo’n 400.000 hulpvragen.

Sinds onze integratie in de CED Group in 2016 hebben we onze diensten uitgebreid, van directe noodhulp tot kwalitatief hoogstaande hulpverlening bij overheden en zorginstanties, ten dienste van meer dan 90 opdrachtgevers. Onze expertise heeft het verschil gemaakt bij diverse partijen in de publieke sector en de zorg. Door als flexibele schil in te springen waar knelpunten ontstaan, helpen wij op innovatieve wijze snelheid, bereikbaarheid en efficiëntie te bewaren. Onze unieke aanpak verlicht de werkdruk bij de vakexperts en brengt zo weer vaart in vastlopende processen.

SOS biedt dé helpende hand waar betrokkenheid, kwaliteit en effectieve hulpverlening centraal staan.

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency