Onze Medisch BPO
garandeert lagere werkdruk,
hogere klanttevredenheid

De medische tak van onze projectorganisatie Business Proces Outsourcing werkt met samengestelde teams van medische en administratieve medewerkers. In die combinatie ondersteunen ze effectief bij triages, het wegwerken van wachtlijsten en het afhandelen van dossiers. Dit leidt tot grotere efficiëntie, lagere werkdruk voor uw medewerkers en vooral een hogere klanttevredenheid.

Medische ondersteuning overal altijd inzetbaar

In bijna alle landen lijkt de medische sector te lijden onder krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan goed opgeleide medische staf. In sommige gevallen brengt dit de kwaliteit van de gezondheidszorg (in de eerste lijn) in gevaar. In de minst ernstige situatie betekent dit een grote belasting voor uw medewerkers en uw organisatie. Met de dienstverlening van onze medische teams kunt u dit voor een groot deel ondervangen.

Onze medische teams werken strikt en zorgvuldig volgens de instructies van uw organisatie. Maar omdat ze veelal online werken, zijn ze altijd en overal inzetbaar.

Zo kunt u terug naar uw kernwerkzaamheden

In onze medische teams bundelen we de seniore kennis van de inhoudelijke medisch expert met administratieve capaciteiten. Werkzaamheden die niet tot uw kerntaken behoren kunt u met een gerust hart overdragen aan deze teams. Zij zijn inzetbaar voor onder andere

Het opvangen en correct doorgeleiden van telefonische hulpverzoeken.

Het effectief inhoudelijk afhandelen van dossiers of deze aanvullen met essentiële informatie.

Medische screening en anamnese voor ziekenhuizen, behandelcentra, tandartspraktijken en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Dossiervoering en uitvoering van evaluaties.

Ondersteuning bij keuringen en verwijzingen. 

Uiteindelijk leidt de inzet van onze medische teams bij uw organisatie tot grotere efficiëntie, kortere wachttijden en daarmee tot een hogere klanttevredenheid. 

Onze medische teams worden onder andere ingezet bij dagpraktijken van huisartsen, en ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden bij posten voor spoedeisende hulp. Onder supervisie van senior medisch experts zorgen de teams voor het opvangen en doorgeleiden van telefonische hulpverzoeken. In de publieke gezondheidszorg verzorgen de medische BPO-teams onder andere de bemensing van medische informatielijnen.

Burgers kunnen hier naartoe bellen met vragen over een specifiek virus of vaccinatieprogramma. Met de ervaring opgebouwd gedurende de coronapandemie heeft de medische BPO-organisatie ook een organisatie opgezet voor pandemische paraatheid. Dit scenario voorziet erin dat teams direct kunnen opschalen bij een virusuitbraak.

Enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie

Kunnen onze medische BPO-teams uw organisatie ontlasten?

©2024 SOS INTERNATIONAL- Ontwikkeld door Snazzy Digital Agency