Disclaimer

 

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, kunnen gebruikers van de site van SOS International geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt SOS International geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. 

Privacy
Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.  

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij SOS International. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van SOS International mag worden gekopieerd.

E-mail
Mailberichten verstuurd door vertegenwoordigers van SOS International zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. SOS International sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit electronische verzending.

E-mail messages sent by representatives of SOS International are intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). SOS International rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.


 

SOS International

Telefoonnummer:
+31 (0)20 - 651 51 51

Hoogoorddreef 58
1101 BE Amsterdam
Postbus 12122
1100 AC Amsterdam

Contact

Compliment/klacht

Online hulp alarmcentrale 
(medische hulp op reis)

Routebeschrijving